Instruktor Fitness


Koszt: 1200 zł

Kontakt: 605-052-507

Informacje: Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o kurs dietetyki i suplementacji w promocyjnej cenie 600zł!!!

W cenie zapewniamy:

 • Część ogólna (forma e-learningowa)
 • Część specjalistyczna (zajęcia teoretyczno – praktyczne)
 • Profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Wydanie Państwowych uprawnień

Zapisy:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto w tytule wpisując „Instruktor fitness”UWAGA!
  W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie (na 7 dni przed rozpoczęciem kursu) wpisowe przepada na rzecz organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych.
 2. Wysłanie e-mailu z danymi:
 • Imię, Nazwisko
 • Adres
 • Pesel

e-mail: rat.med112@wp.pl
Numer konta : 52 1940 1076 6440 8004 0000 0000 – Credit Agricole o./ Nowy Targ

 

I. Uprawnienia kursu instruktora fitness – ćwiczenia siłowe.

Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Absolwent po ukończeniu kursu oraz zdania egzaminu otrzymuje uprawnienia zawodowe uprawniające do pracy w szkółkach, klubach sportowych.
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

 

II. Program kursu

Zapoznanie z metodyką, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu ćwiczeń siłowych i body-building, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
Zapoznanie uczestników z genezą i historią ćwiczeń siłowych, rozwojem kulturystyki na świecie
i w Polsce oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowymi siłowym na różnych etapach ontogenezy człowieka.
Znajomość czynnościowa mięśni- osoby uczęszczające na kurs potrafią dobierać ćwiczenia siłowe do głównych grup mięśniowych.

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

III. Uczestnicy

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

 • Co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
 • Wysoką sprawność fizyczna

Dodatkowe informacje

 • liczba miejsc jest ograniczona.
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.
 • wystawiamy faktury za udział w kursie ( dopłata 23% Vat)