Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa


Szkolenie realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie szkolenia

dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1638).

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Ochrona danych osobowych.
  • Ochrona informacji niejawnych.
  • Prawa i obowiązki detektywa.
  • Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Suma godzin: 50

Miejsce: Nowy Targ

Cena: 1000zł

Dodatkowe informacje oraz zapisy: 605052507

e-mail: detektywpodhale@wp.pl

Zajęcia prowadzą: Radca Prawny, Funkcjonariusz Policji,  CBŚ