KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY!


Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r.

 

Miejsce szkolenia Nowy TargCzas trwania: 66 godzin 

W cenie zapewniamy:

 •  sale dydaktyczne oraz ćwiczeniowe
 •  kadrę dydaktyczną z długoletnim doświadczeniem
 •  nowoczesny sprzęt ćwiczeniowy
 •  przeprowadzenie egzaminu
 •  wydanie Państwowych uprawnień

 

UWAGA!

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu wydawane jest po pozytywnym zaliczeniu egzaminu

oraz wpłacie pozostałej kwoty

Zapisy:

 1. Wpłata w wysokości 50% wartości kursu  na konto w tytule wpisując „Zgłoszenie na KPP”
 2. wysłanie e-mailu z danymi:
 3. Imię
 4. Nazwisko
 5. Nr telefonu
 6. Nazwa zgłaszanej Jednostki
 7. Liczba zgłaszanych osób

e-mail: rat.med112@wp.pl

Numer konta :  35 1020 3466 0000 9002 0046 9296   –  Bank Pekao BP w Zakopanem

 

Adresaci:

 1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 2. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 3. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 4. Państwowa Straż Pożarna
 5. Ochotnicza Straż Pożarna
 6. Policja
 7. Straż Graniczna
 8. Wojsko Polskie
 9. Jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym

Wymagania:

 1.  ukończone 18 lat
 2. Skierowanie od Jednostki współpracującej z PRM

 

Program i regulamin każdorazowo zatwierdza Wojewódzki Konsultant w Medycynie Ratunkowej.

Pozwolenie na każdy kurs wydaje Wojewoda Małopolski, ze względu na lokalizację podmiotu

przeprowadzającego.Kursanci, po przebytym kursie i zdanym egzaminie, w świetle ustawy

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uzyskują tytuł Ratownika i tym samym uzyskują najwyższy

możliwy stopień wyszkolenia w zakresie Ratownictwa, dostępny dla osób nie posiadających

wykształcenia medycznego.

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób jesteśmy w stanie zorganizować  kurs

w dowolnym miejscu w Polsce!

 

 

Recertyfikacja KPP

 

Zapisy na egzamin:

 1.  Przedpłata na konto w wysokości 50% kursu w tytule wpisując „Recertyfikacja KPP”
 2. e-mail z danymi:
 3. Imię
 4. Nazwisko
 5. Nr telefonu
 6. Nazwa zgłaszanej jednostki
 7. liczba zgłaszanych osób

e-mail: rat.med112@wp.pl

Numer konta:  35 1020 3466 0000 9002 0046 9296   –  Bank Pekao BP w Zakopanem

 

Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób jesteśmy w stanie zorganizować egzamin

w dowolnym miejscu w Polsce!

BEZPŁATNY KURS DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ GRUPĘ POWYŻEJ 10 OSÓB!!!

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI !!!