Kurs samoobrony dla ratowników medycznych.

Cena: 350 zł brutto

Pytania oraz zapisy: 605-052-507

Czas trwania:2 dni (16 godzin)

  • Program:
  •  Postępowanie z agresywnym pacjentem
  • Chwyty transportowe
  • Chwyty obezwładniające
  • Obrona przed niebezpiecznym narzędziem:nóż,pałka oraz broń palna oraz inna-Współdziałanie ratowników przy obezwładnianiu agresywnego pacjenta
  • Taktyczne postępowanie z rannymi (ściąganie kamizelki,kombinezonu,ewakuacja)
  • Zasady posługiwania się środkami przymusu:pałka typu tonfa,kajdanki,gaz pieprzowy.
  • Zasady posługiwania się bronią
  • BriefingKurs prowadzą żołnierze operatorzy jednostek specjalnych posiadający uprawnienia ratownika medycznego.