Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy


Czy zdarzyło Ci się kiedyś być świadkiem zasłabnięcia czy wypadku albo ktoś z Twoich bliskich poparzył się czy zwichnął kostkę, a Ty chciałeś/łaś pomóc, ale nie wiedziałeś/łaś co zrobić? A może to Ty potrzebowałeś/łaś pomocy, której Ci udzielono i teraz chcesz móc odwdzięczyć się pomagając innym w sytuacji zagrożenia? Nie trzeba wiele, aby uratować komuś życie – wystarczą dobre chęci i podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy!

 

Zapisy:
Wysłanie e-mailu z danymi:
Imię, nazwisko, nr telefonu, adres oraz nr PESEL
w tytule wpisując „Zgłoszenie na kurs I Pomocy
e-mail: rat.med112@wp.pl

Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy
Koszt: 100 zł
Miejsce: Nowy Targ
Czas trwania: 4 godziny

 

Dla kogo kurs?

Kurs pierwszej pomocy skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać albo pogłębić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Prowadzony jest  zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

 

O kursie:

Kurs trwa 4 godziny – Materiały szkoleniowe przygotowane są tak, aby każdy, szczególnie nieposiadający wiedzy medycznej, mógł przyswoić wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
Część teoretyczna prowadzona jest z pomocą prezentacji multimedialnych i wykładem instruktorów.
W ramach kursu odbywają się ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów oraz na fantomach.

 

Tematyka kursu obejmuje:

 • Aspekty prawne i moralne udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona własna osoby udzielającej pierwszej pomocy
 • Utrata przytomności
 • Epilepsja
 • Porażenie słoneczne
 • Zaburzenia oddychania
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • Astma
 • Udar mózgu
 • Porażenie prądem elektrycznym
 • Krwawienia i krwotoki
 • Rany
 • Wstrząs
 • Opatrunki
 • Ciała obce w ranach
 • Oparzenia termiczne i chemiczne
 • Udar słoneczny
 • Cukrzyca
 • Odmrożenia
 • Hipotermia
 • Hipertermia
 • Złamania
 • Zatrucia
 • Wypadki z udziałem pojazdów komunikacyjnych

Kurs i co dalej?

Kurs kończy się egzaminem. Pozytywne zaliczenie egzaminu uprawnia do otrzymania dyplomu z certyfikatem ukończenia kursu honorowanego na terenie Unii Europejskiej. Dyplom ten może pomóc w różnych sytuacjach, np. zwolnić z części kursu BHP lub pomóc w egzaminie do specjalistycznej szkoły. Uczestnik, który nie chce podejść do egzaminu i zgłosi to wcześniej instruktorowi, dostanie Zaświadczenie o ukończeniu kursu.