SEMINARIA I KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH


KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ( 120 pkt. )

Celem kursu jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy  oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania pracy ratownika medycznego.
Kurs obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Ukończenie kursu jest obowiązkowe dla każdego Ratownika Medycznego raz na 5 lat.
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz wpis 120 pkt. edukacyjnych do Karty Doskonalenia Zawodowego.

Kurs jest zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, ściśle wg Programu Kursu Doskonalącego dla Ratowników Medycznych stworzonego przez CMKP w 2017r.

 

SEMINARIA

 • Utrzymywanie drożności dróg oddechowych w Ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu utrzymywania drożności dróg oddechowych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomu szkoleniowego.

 • Farmakoterapia w ratownictwie (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu farmakoterapii w ratownictwie medycznym.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

 • Zagadnienia prawne w ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu podstawowych przepisów i aktów prawnych dotyczących ratownictwa medycznego.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

 • Zdarzenia Masowe i Katastrofy (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:
  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz ćwiczeniach.

 • Postępowanie w wypadkach drogowych i komunikacyjnych (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:

  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu postępowania w wypadkach drogowych i komunikacyjnych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
 •  Ratownictwo medyczne w trudnym terenie (16 pkt. edukacyjnych)
  Cele kształcenia:

  Celem seminarium „Ratownictwo Medyczne w trudnym terenie” jest przekazanie wiedzy uczestnikom dotyczącej postępowania w nietypowych, rzadko spotykanych sytuacjach, gdzie zespół ratownictwa medycznego jest zabezpieczony przez jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  Na seminarium poruszaną tematyką będzie współpraca ze Strażą Pożarną, GOPR, TOPR, WOPR. Wszystko to w otoczeniu ratownictwa wysokościowego, ratownictwa jaskiniowego.

 • Psychologia w Ratownictwie medycznym (8 pkt. edukacyjnych)
  Cel szkolenia:

  Seminarium ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu wsparcia psychologicznego skierowanego do poszkodowanych.
  Metoda Szkolenia:
  Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w cyklu wykładów z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego