TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE
wg.programu Amerykańskiego komitetu TCCC


Miejsce: Nowy Targ i okolice

Cena: 700zł

Informacje i zapisy: 605-052-507 lub rat.med112@wp.pl

Program:

 • Założenia TCCC
 • Strefy udzielania pomocy poszkodowanym na polu walki
 • Przyczyny zgonu na polu walki
 • Rodzaje pomocy
 • Indywidualne pakiety medyczne
 • Protokół MARCHE
 • Rodzaje krwotoków oraz postępowanie
 • Utrzymywanie drożności dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi
 • Ocena funkcji życiowych
 • Badanie pourazowe w warunkach taktycznych
 • Postępowanie oraz rodzaje odmy
 • Odbarczanie odmy
 • Opatrunki okluzyjne, wentylowe, prowizoryczne
 • Wstrząs hipowolemiczny - przyczyny, rozpoznanie, postępowanie
 • Hipotermia-rozpoznanie,postępowanie
 • Polowa karta medyczna
 • Ewakuacja medyczna MEDEVAC
 • Ewakuacja poszkodowanego za pomocą noszy specjalistycznych
 • Ćwiczenia symulacyjne
 • Wkłucia dożylne
 • Wkłucia doszpikowe
 • Płynoterapia
 • Urządzenia do ucisku tętnic
 • Egzamin

Zajęcia prowadzą operatorzy jednostek specjalnych posiadający uprawnienia ratownika medycznego, mający bogaty bagaż doświadczeń zdobyty podczas pełnienia służby na misjach między innymi w Iraku, Afganistanie i wielu innych miejscach naszej kuli ziemskiej.

To nie będzie kurs taki jak każdy....